پکیج های تصفیه آب

شرکت فنی مهندسی نهرآب زیست با توجه به اهمیت و لزوم تامین آب با کیفیت بالا جهت مصارف شرب و  مصارف صنعتی اقدام به طراحی و ساخت انواع مختلف پکیج های تصفیه آب با تکنولوژی جدید و مقرون به صرفه نموده است که امکان تامین آب از منابع مختلف و جلوگیری از هدر رفت آب و استفاده مجدد از آن را مطابق با استانداردهای بین المللی و زیست محیطی، برای انواع مصارف فراهم نموده است.

 

پکیج های تصفیه آب

آب شیرین کن

سختی گیر

فیلتر شنی

فیلتر کربن اکتیو

گندزدایی

پکیج های تصفیه بیولوژِیکی فاضلاب

پکیج های تصفیه بیولوژیکی فاضلاب

در فرآیند تصفیه بیولوژیکی فاضلاب بنا بر شرایط فاضلاب موجود و استاندارد خروجی مورد نیاز، انتخاب یکی از روش های هوازی و یا بیهوازی، تعیین کننده تجهیزات و دستگاههای مورد استفاده جهت تصفیه بیولوژیکی فاضلاب می باشد. شرکت فنی مهندسی نهرآب زیست با سالها دانش و تجربه در این زمینه بهترین و مطلوب ترین گزینه های ممکن را طراحی و پیشنهاد می نماید. استفاده از روش هاي تصفيه بيولوژيكي فاضلاب جهت تصفيه فاضلاب بهداشتي، فاضلاب شهري، فاضلاب بيمارستاني، انواع فاضلاب صنعتي مي تواند مورد استفاده قرار گيرد و راندمان بالايي در حذف و تصفيه اين فاضلاب ها دارد.

 

پکیج تصفیه فاضلاب SBR

بیوراکتور غشایی MBR

پکیج تصفیه فاضلاب لجن فعال EAAS

پکیج تصفیه فاضلاب MBBR

پکیج تصفیه بی هوازی فاضلاب

سپتیک تانک

پکیج های تصفیه شیمیایی فاضلاب

در برخی از فرآیندهای تصفیه فاضلاب، شرکت فنی مهندسی نهرآب زیست با توجه به شرایط محیطی و دمایی و نوع فاضلاب ورودی و استاندارد خروجی مورد نیاز، از راهکار استفاده از پکیج های تصفیه شیمیایی فاضلاب استفاده می نماید. در این راستا از یکی از روشهای مختلف نظیر آبگیری و تغلیظ لجن، انعقاد و لخته سازی، چربی گیر DAF ، پکیج خنثی سازی، چربی گیر CPI و کلاریفایر بهره می گیرد و تجهیزات مربوط به آنها را ارائه می نماید. فرايندهاي تصفيه شيميايي جهت تصفيه انواع فاضلاب صنعتي و نيز بعنواان پيش تصفيه فاضلاب  ، تصفيه پيشرفته فاضلاب بهداشتي و تصفيه خانه فاضلاب شهري بكار مي رود. با توجه به نوع فاضلاب و نوع روش تصفيه ميتوان از انواع مختلف فرايندهاي تصفيه شيميايي را انتخاب نمود.

 

پکیج های تصفیه شیمیایی فاضلاب

آبگیری و تغلیظ لجن

انعقاد و لخته سازی

چربی گیر DAF

پکیج خنثی سازی

چربی گیر CPI

کلاریفایر