پکیج تصفیه آب عبارت است از دستگاهی (یا مجموعه دستگاه هایی) که جهت تامین آب شرب و غیرشرب مورد نیاز جوامع انسانی و صنایع طراحی و ساخته می شوند. در جهان امروز، که خشکسالی و کم آبی به بزرگترین معضل جوامع تبدیل شده است استفاده از راهکار هایی که منجر به کاهش مصرف منابع آبی گردد و هم آب مورد نیاز را تامین نماید، مغتنم و ارزشمند است.

انواع پکیج تصفیه آب بر اساس نوع مصرف

پکیج تصفیه آب با در نظر گرفتن نوع استفاده از آب و همچنین حجم و مقدار آب مصرفی مورد نیاز دارای مشخصات فنی متفاوتی می باشد.  با در نظر داشتن عوامل گوناگون، پکیج تصفیه آب ممکن است یکی از موارد زیر باشد:

 • پکیج تصفیه آب جهت مصارف آشامیدنی و خانگی
 • پکیج تصفیه آب جهت مصارف آشامیدنی شهرک های مسکونی و یا روستاها
 • پکیج تصفیه آب جهت تامین آب شرب یک شهر و یا مجموعه ای از چند روستا
 • پکیج تصفیه آب جهت مصارف صنعتی در کارخانجات تولیدی و صنعتی

کاربردهای پکیج تصفیه آب

مهمترین کاربردهای سیستم پکیج تصفیه آب با توجه به نوع مصرف آب تامین شده توسط آن، به شرح زیر می باشد:

 • حذف ذرات معلق
 • حذف بو و طعم آب
 • حذف مواد آلی
 • حذف مواد معدنی
 • حذف میکروب ها و باکتریهای انگلی
 • گندزدایی آب

پر کاربردترین پکیج های تصفیه آب

از جمله پرکاربردترین پکیج های تصفیه آب می توان به موارد زیر اشاره نمود:

مزایای پکیج تصفیه آب

بصورت کلی پکیج تصفیه آب از نیازهای اساسی و پیش نیاز اصلی صنایع روبه رشد می باشد و در کشور ما که با بحران منابع آبی مواجه است جز ضروریات و زیرساخت اصلی ساخت و توسعه شهرها و صنایع می باشد. برخی از مزایای استفاده از پکیج تصفیه آب به شرح زیر می باشد:

 • تبدیل اب شور به اب شرب جهت مصارف شهری و کشاورزی توسط پکیج تصفیه آب
 • تصفیه آب مورد نیاز در کارخانجات جهت بازگشت مجدد آب به سیکل تولید توسط پکیج تصفیه آب
 • تصفیه آب قبل از رهاسازی در محیط زیست به جهت عدم انتقال میکروبها و باکتریهای انگلی و جلوگیری از بازنشر بیماری ها توسط پکیج تصفیه آب
 • تصفیه پساب های انسانی جهت استفاده مجدد اب در کشاورزی و ابیاری فضای سبز شهرها توسط پکیج تصفیه آب

قیمت پکیج تصفیه آب

بسته به نوع شرایط محیطی و اقلیمی و نوع آلاینده های موجود جهت حذف از آب قابل تصفیه، تجهیزات مورد استفاده برای انجام عملیات تصفیه متفاوت می باشند که تاثیر مستقیمی بر روی قیمت پکیج تصفیه آب دارند.

کارشناسان فنی شرکت مهندسی نهرآب زیست با بررسی فاکتورهای آب و یا فاضلاب و همچنین شرایط محیطی و اقلیمی منطقه و نوع استفاده خروجی مورد نیاز، پیشنهاد فنی و مالی مناسب جهت پکیج تصفیه آب را ارائه می نمایند. در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با کارشناسان شرکت فنی مهندسی نهرآب زیست در تماس باشید.