تصفیه آب صنعتی

یکی از مهمترین زمینه های فعالیت شرکت فنی مهندسی نهرآب زیست طراحی ساخت و اجرای انواع تصفیه خانه های آب می باشد. لزوم تامین آب با کیفیت بالا جهت مصارف شرب و  مصارف صنعتی منجر به طراحی و ساخت انواع مختلف دستگاه های تصفیه آب گردیده است. دستگاه های تصفیه آب با تکنولوژی جدید و مقرون به صرفه امکان تامین آب از منابع مختلف را برای انواع مصارف فراهم نموده است.

بیشتر بدانید
تصفیه آب صنعتی راهکارها
تصفیه فاضلاب بهداشتی راهکارها

تصفیه فاضلاب بهداشتی

به طور کلی فاضلاب به آبی گفته می شود که در اثر مصرف و ورود مواد خارجی تغییر کیفیت داده و برای مصرف قبلی غیر قابل استفاده شده است. فاضلاب های بهداشتی حاصل استفاده روزمره از آب جهت فعالیت های انسانی ( شستشو، استحمام، آشپزی و…) می باشد که از نظر ترکیبی 99/9 درصد آب و حدود0/1  درصد آن را ناخاصی ها و مواد آلاینده تشکیل می دهد. 

بیشتر بدانید

تصفیه فاضلاب صنعتی

 

بطور کلی آب آلوده یا پساب به آبی گفته می شود که در اثر مصارف گوناگون و ورود مواد خارجی کیفیت آن تغییر یافته و برای مصرف قبلی غیر قابل استفاده شده است. فاضلابهای صنعتی در اثر مصرف آب در فعالیتهای صنعتی و یا از منابع صنعتی و در طول مراحل مختلف تولید بوجود می آیند و بعضاً خطرناک ترین نوع فاضلابها را تشکیل میدهند.

بیشتر بدانید
تصفیه فاضلاب صنعتی راهکارها
بازیابی پساب راهکارها

بازیابی پساب

بازیافت آب یا تصفیه پیشرفته پساب و بازیابی مجدد آن فرآیند قابل اطمینانی است که در طی آن فاضلاب به آب قابل استفاده مجدد تبدیل می شود. بازیافت آب استفاده از فاضلاب تصفیه شده برای مصارف سودمند، از قبیل آبیاری کشاورزی و خنک سازی در صنعت است. فاضلاب شهری تصفیه شده حاوی بسیاری از منابع قابل اطمینان و مهم نسبت به فاضلاب های رسیده از جریان های بازگشتی کشاورزی، سیلاب های بارانی و تخلیه های صنعتی است

بیشتر بدانید