پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی

تصفیه فاضلاب بهداشتی

تصفيه فاضلاب بهداشتی به دو منظور کلی انجام می گیرد :

الف) کاهش شدت آلودگی فاضلاب در حدی که تخلیه آنها در محیط زیست ایجاد آلودگی ننماید. در این روش، حذف مواد معلق و شناور و نیز تصفیه مواد آلی قابل تجزیه بیولوژیکی، توسط یکی از انواع پکیج تصفیه فاضلاب مد نظر می باشد.

ب) حذف و یا کشتن باکتریهای بیماریزای موجود در فاضلاب و تصفیه لجن و دفع آن، بطوریکه پساب تخلیه شده، ایجاد مشكل ننماید.

به طور کلی، می توان کل فرآنیدهای تصفیه فاضلاب را به سه دسته کلی: روشهای فیزیکی، روشهای شیمیایی و روشهای بیولوژیکی طبقه بندی نمود که این موارد هم درخصوص تصفیه فاضلاب صنعتی و بهداشتی یکسان می باشد. منظور از روشهای فيزيكي، انجام يكسرى عمليات ساده مانند: آشغالگیری، اختلاط، انعقاد، ته نشینی، شناورسازی و فیلتراسیون است که در آن مواد نامطلوب، با استفاده از یکسری تجهیزات مكانيكي از فاضلاب جدا می گردند.

برای اجرای موارد ذکر شده می توان از انواع گوناگون پکیج تصفیه فاضلاب استفاده نمود. روشهایی از تصفیه که در آن حذف یا تبدیل عوامل آلوده، توسط افزودن مواد شیمیائی و یا انجام فعل و انفعالات شیمیائی صورت گیرد، به تصفیه شیمیائی معروف شده اند که می توان بعنوان نمونه از عملیات ته نشینی شیمیایی، انتقال گاز، جذب سطحی و گندزدایی نام برد.

در نهایت، روشهایی از تصفیه که در آن حذف مواد آلوده توسط یکسری فعل و انفعالات بیولوژیکی انجام گیرد، تصفیه بیولژیکی نامیده می شوند.

پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی

اصولاً تصفیه فاضلاب در سه مرحله کلی: مرحله اول (تصفيه مقدماتی)، مرحله دوم (تصفيه بيولژيكي) و مرحله سوم (تصفیه پیشرفته) انجام می گیرد. در تصفیه مقدماتی با استفاده از یک سری فرایندها، مواد خارجی معلق در فاضلاب جدا می گردند.

در مرحله دوم تصفیه، با استفاده از میکروارگانیزمهای خاص می توان تا حـــــد بسیار مطلوبی، آلودگی فاضلاب را تقلیل داد و جهت استفاده های خاص از پساب خروجی استفاده نمود. پس از آن می توان جهت مصارف خاص از روشهای پیشرفته ای استفاده نمود که اصطلاحا به تصفیه پیشرفته فاضلاب، معروف شده است. در یک تصفیه خانه معمولی که در آن تصفیه پیشرفته فاضلاب مطرح نیست، عموماً سه مرحله زیر انجام می پذیرد:

۱- تصفیه فاضلاب مقدماتی

فاضلاب شهری، تقريباً شامل 99 درصد آب می باشد و درصد کمی از فاضلاب را جامدات تشکیل می دهند که شامل مواد آلی و معدنی می باشند که بصورت مواد حل شده و یا سوسپانسیون شده وجود دارند. جداسازی مواد آلوده کننده از آب، بستگی به طبیعت ناخالصی ها و نیز غلظت آنها دارد. ذرات درشت و قابل ته نشینی و جامدات آلی، توسط تصفیه مقدماتی از فاضلاب جدا می گردند. این واحدها عبارتند از : الف) آشغالگیر، ب) حوض دانه گیر، ج) حوض ته نشینی اولیه. وجود مراحل فوق قبل از هر روش تصفيه ثانويه ای، لازم و ضروری می باشد.

به علت اهمیت این فرآیندها در این قسمت به تشریح هر یک از این مراحل خواهیم پرداخت و مبانی طراحی هر یک در این قسمت ارایه می گردد. مهمترین روشی که امروزه در اغلب تصفيه خانه ها، بعنوان تصفيه ثانويه استفاده می گردد، تصفیه بیولوژیکی هوازی می باشد. در این عمل با بهبود شرایط زندگی برای میکروارگانیزمها، فرآیند رشد آنها افزایش پیدا می نماید.

با انجام این عمل، فرآیندی که غالبا بصورت خود بخود در طبیعت انجام می پذیرد، سریعتر شده و نهایتاً زمان لازم جهت تصفیه و سطح مورد نیاز کاهش می یابند. بطور کلی بر دو اساس می توان روشهای تصفیه ثانویه را طبقه بندی نمود. اولین روش، طبقه بندی سیستم های تصفیه براساس نحوه قرار گرفتن میکروارگانیزمها در محیط انجام واکنش بیولوژیکی است.

دومین روش طبقه بندی براساس نوع راكتور بیولوژیکی می باشد که در آن میکروارگانیزم با ماده آلی تماس حاصل می نمایند.

۱- ۱- آشغالگیر

آشغالگیر معمولاً اولین واحد فیزیکی در تصفیه خانه های فاضلاب می باشد. هدف از به کار بردن آشغاگیر، جداسازی مواد معلق درشت مانند چوب، پوست میوه، کاغذ، پلاستیک و حتی فلزات می باشد. با انجام این عمل، از صدمه زدن این مواد به پمپ و نیز تجهیزات بازیابی لجن، سرریزها و شیرها، افشانک ها، خطوط لوله و … جلوگیری می گردد.

در ادامه انواع آشغالگیر مورد بررسی قرار می گیرد. از نقطه نظر کلی می توان آشغالگیرهای را به دو نوع درشت و ریز تقسیم بندی نمود. از مهمترین نوع آشغالگیر درشت، می توان آشغالگیر میله ای را نام برد. آشغالگیرهای درشت میله ای بسته به وسعت تصفیه خانه می توانند به صورت مکانیکی و دستی بهره برداری گردند.

آشغالگیرهای ریز دارای فواصلی به قطر 1 تا 5 میلیمتر بوده و سیستم جمع آوری آشغال در این دستگاهها، مکانیکی می باشد. اصولا، معمولترین نوع آشغالگیر که در تصفیه فاضلاب شهری، بکار برده می شود نوع میله ای آن است که در تصفیه خانه های بزرگ و متوسط بکار برده می شود. در این سیستم، معمولا از سیستم مکانیکی جهت پاک کردن میله ها استفاده می گردد.

با توجه به اینکه این نوع آشغالگیر در اندازه های مختلف در کشور ما ساخته می شود، استفاده از این نوع آشغالگیر یعنی  آشغالگیر میله ای با دستگاه پاک کننده مکانیکی  مرسوم تر است.

1 – 2- حوض دانه گیر

اصولا،  سیستم فاضلابهای شهری علاوه بر داشتن مواد معلق درشت (که توسط آشغالگیر جدا می گردند) دارای یکسری مواد معلق ریز مانند: شن، ذرات، خاکستر، ذرات قهوه، دانه، پوسته تخم مرغ و … می باشد که اصطلاحاً دانه نامیده می شوند. جداسازی این مواد از فاضلاب  توسط حوض دانه گیر انجام می پذیرد. چهار دلیل عمده، برای جداسازی این مواد وجود دارد که در زیر ارائه می گردد:

 • حفاظت پمپ ها و دستگاههای متحرک در برابر سایش و خورندگی.
 • حفاظت و جلوگیری از انسداد احتمالی لوله ها، بدلیل ته نشین شدن مواد فوق.
 • جلوگیری از تجمع مواد دانه ای در کف مخازن هاضم لجن و نیز تانک ته نشینی اولیه.
 • كاهش تجمع مواد دانه ای در محفظه های هوادهی و هاضم لجن که ممکن است باعث کاهش حجم مفید گردند.

یکی از مهمترین مواردی که در مورد حوض دانه گیری مطرح میگردد، مکان آن در هـر سیستم تصفیه خانه می باشد.

اصولاً مهمترین عامل در انتخاب یک دانه گیر، کیفیت و کمیت دانه و تاثیر آنها در سیستم تصفیه فاضلاب می باشد. همچنین انتخاب حوض بستگی به افت فشار و نیز وجود قطعات یدکی آن و نیز نوع تجهیزات بکار رفته در فرآیند نیز دارد. اصولاً می توان تقسیم بندی زیر را در مورد دانه گیرها ارائه داد:

 • کانال کنترل سرعت
 • تانک دانه گیر همراه با هوادهی
 • سيكلون (هيدرو سيكلون)
 • سانتریفوژ
 • تانک دتریتوس (Detritus tank)

در ادامه جهت آشنائی با روشهای فوق، خلاصه ای از مشخصات دستگاههای ذکر شده، ارائه میگردد:

1-2-1- کانال کنترل سرعت

در این روش با توجه به اختلاف در مقدار دانستیه دانه ها (7/2 – 5/1) نسبت به مواد آلی ( 02/1)، می توان با کنترل سرعت مواد دانه ای را جدا نمود. کانال استفاد شده عبارت از یک محفظه ته نشینی طویل و باریک است که در آن با استفاده از سیستمهای کنترل (سرزیر تناسبی، پارشال فلوم و …) دبی و نهایتا سرعت را کنترل می نمایند. ویژگیهای عمومی این سیستم عبارتند از: زمان ماند٦٠ ثانیه، سرعت افق جریان  3/0 متر بر ثانیه، سرعت ته نشینی  15/١ متر بر دقیقه.

1-2-2- تانک دانه گیر همراه باهوادهی

 نوع استفاده، جداسازی دانه ها بصورت گزینشی است. مزایای این روش عبارت است از: الف) از این حوض می توان جهت افزایش مواد شیمیایی، مخلوط کردن و لخته سازی قبل از تصفیه اولیه استفاده نمود. ب) بدلیل هوادهی فاضلاب ، بو و گازهای مضر را حذف نمود.

1-2-3- سيكلون

در این سیستم ذرات براساس نیروی گریز از مرکز جدا می گردند و جداسازی ذرات به عواملی نظیر: اندازه موثر ذرات، دانستیه ذرات، فشار جزیی در سیکلون و قطر سیکلون بستگی دارد. از این سیستم اغلب برای جداسازی ذرات از لجن استفاده می شود.

1-2-4- سانتریفوژ

در این روش با استفاده از نیروی سانتریفوژ که بر ذرات وارد میگردد. دانه ها از مواد آلی جدا می گردند.

1-2-5- تانک دتریتوس

این تانک ها بصورت استوانه ای ساخته شده و در آن دانه ها از فاضلاب جدا می گردند. این مواد در یک مخزن خاص که در اطراف تانک وجود دارد، جدا می گردند .

با توجه به توضیحات فوق، می توان اذعان داشت که استفاده از روش دانه گیری توام با هوادهی، مرسوم ترین روش دانه گیری می باشد و این امر عمدتا به دلیل ویژگیهای خاص این فرآیند می باشد. دانه های ته نشین شده حاصل از فرایند دانه گیری، عموما می توانند دفن بهداشتی گردند. علاوه بر دفن بهداشتی می توان از سیستمهای توزیع بر سطح زمین و يازباله سوزها استفاده نمود.

1- ۳- حوض ته نشینی اولیه

هدف اصلی استفاده از حوض ته نشینی اولیه در تصفیه مقدماتی، جدا نمودن جامدات آلی قابل ته نشینی می باشد. معمولا این مواد در محفظه های بزرگ که حرکت سیال در آنها به آرامی صورت می گیرد، از جریان فاضلاب جدا می گردند. مواد جامد ته نشین شده، عموماً توسط یک جمع کننده مکانیکی به داخل یک قیف منتقل شده و سپس توسط پمپ به قسمت ذخیره لجن منتقل میگردد.

علاوه بر آن روغن، چربی و مواد شناوری که برروی فاضلاب جمع می گردند نیز توسط کف روب جمع آوری می شوند. عموماً حوضهای ته نشینی اولیه به سه صورت طراحی می گردند که در این قسمت به برسی ویژگیهای هر یک پرداخته میشود.

1-3-1- جریان افقى

در این حوض ها، گرادیان سرعت در جهت افقی است. از مهمترین این حوض ها، میتوان به حوضهای چهار گوش (مستطیلی)، دایره ای و استوانه ای اشاره نمود. انتخاب هر یک از حوضها به عواملی زیر بستگی دارد:

 • مساحت موجود
 • شرايط محل تصفیه خانه
 • روش طراحی مهندس طراح

مزایا و معایب  استفاده از حوض مستطیلی نسبت به استوانه ای  بشرح زیر است:

مزايا:
 • هنگامی که حجم فاضلاب زیاد باشد، سطح کمتری را اشتغال نماید.
 • بدليل وجود دیواره مشترک بین حوضها، اقتصادی تر می باشد.
 • نصب پوشش جهت کنترل بو در آن راحتتر است.
 • در این حوض ها فاضلاب مسافت بیشتری را جهت ته نشین شدن ذرات ، طی می کند.
 • مسئله Short Circuting وجود ندارد.
 • اتلاف ورودی-خروجی آن کمتر است.
 • میزان انرژی مصرفی جهت جمع آوری و حذف لجن کمتر است.
معایب:
 • مشکل فضای مرده در حوضهای مستطیل بیشتر است.
 • حساسیت بیشتری نسبت به شوک جریان دارد.
 • محدودیت بیشتری نسبت به تجهیزات مکانیکی دارد.
 • نیاز به سرریزهای چندگانه جهت ثابت نگهداشتن بار سرریز دارد.
 • جهت حذف لجن، هزينه های نگهداری بیشتری می خواهد.

1-3-2- تماس با جامد

در این سیستم جریان فاضلاب از داخل یک لایه جامد به حالت سوسپانسیون شده عبور می نماید و دراثر این عمل، جامدات موجود در فاضلاب در داخل لایه لجن باقی می مانند. در این سیستم نیز می توان از دو حوض استوانه ای یا مکعب مستطیلی استفاده نمود.

این روش در مواقعی که از لخته کننده ها استفاده می شود، بهتر عمل می نماید. لازم به ذکر است که استفاده از این سیستم برای لجن بيولوژيكي مناسب نمی باشد چرا که باعث بوجود آوردن حالت نامطلوب سپتیک می گردند.

1-3-3- سطوح شیبدار

در این روش با استفاده از سطوح شیب دار، طول مخزن را به قسمتهای باریکتر تبدیل می نمایند و نهایتا عمق مورد نیاز جهت رسوب ذرات بطور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد. در این روش اصولا از دو نوع مختلف ته نشین کننده لوله ای و صفحات موازی  استفاده می گردد. در ته نشین کننده لوله ای، سطح شیبدار از لوله هایی با ضخامت کم تشکیل می گردد.

این لوله ها ممکن است بشكل استوانه ای، شش ضلعی و … باشند. در اثر عبور جریان فاضلاب از این سطح شیبدار، ذرات جامد موجود در فاضلاب ته نشینی می گردند. در این سیستم جریان فاضلاب باید بصورت آرام باشد.

۲- تصفیه فاضلاب بیولوژیکی

در تصفیه فاضلاب برای تبدیل مواد آلی محلول و کلوئیدی به موادی که به آسانی از آب جدا می شوند و نیز تبدیل آنها به عناصر ساده تر از میکروارگانیزمها استفاده می شود. انواع روشهای تصفیه ای که بر این مبنا استوار می باشند، بطور كلى تصفيه بيولوژيكي (زيستي) نامیده می شوند. اگر چه استفاده از تصفیه بیولوژیکی می تواند در حدود 85 درصد  BOD5 و مواد معلق را حذف نماید، اما در این روش حذف مقادیر متنابهی نیتروژن، فسفر، فلزات سنگین، مواد آلی غیر قابل تجزيه، باكتريها وويرسها ميسر نمی گردد و برای این منظور باید از تصفیه پیشرفته استفاده نمود.

در تصفیه بیولوژیکی شرایط به گونه ای طراحی می گردد که میکروارگانیزمها بتوانند در آن شرایط بخوبی رشد کرده و با تغذیه از مواد موجود در فاضلاب، این مواد را تجزیه و رشد نمایند. میکروارگانیزمها به هم چسبیده و تشکیل یک لخته ای که از جرم فعال تشکیل شده است را می دهند که به آن  لجن فعال می گویند.

فاضلاب خروجی از حوض های هوادهی به حوضچه های نهایی هدایت می شود تا بخشی از میکروارگانیزمها (سلولهای زنده و مرده) و مواد غیر قابل تجزیه در آن بصورت لجن ته نشین شود. بدین ترتیب مقداری از مواد آلی موجود در فاضلاب که در ساخت سلولهای میکروارگانیزمها مصرف شده  از فاضلاب جدا گردیده و مقداری نیز تبدیل به گاز شده و متصاعد می گردد و بقیه چه بصورت آب و چه بصورت باقیمانده موادی که تجزیه نشده و یا ته نشین نشده اند همراه با فاضلاب خروجی خارج می گردد.

برای تسریع در تکثیر میکروارگانیزمها و در نتیجه تسریع در تجزیه مواد آلی، مقداری از لجن حوضچه ته نشین نهایی که حاوی مقدار قابل توجهي ميكروارگانیزمهای زنده و فعال است دوباره به حوضهای هوادهی برگشت داده میشود تا با فاضلاب ورودی به آن حوضها مخلوط گردد. اصلی ترین راکتورهایی که در این روش بکار رده میشوند عبارتند از: جریان پیستونی، اختلاط کامل و جریان اختیاری.

روشهای لجن فعال بر حسب بار هیدرولیکی و بار آلودگی بر واحد حجم حوض های هوادهی، زمان ماند هیدرولیکی، زمان ماند میکروارگانیزمها در سیستم و نحوه هوادهی به انواع مختلفی تقسیم می گردند که هر یک دارای کاربردهای خاصی می باشند.

مهمترین و معروفترین انواع روش لجن که کاربرد گسترده ای در تصفیه فاضلاب شهری دارند عبارتند از:

1-2- روش معمولی و متعارف لجن فعال که جریان آن از نوع پیستونی بوده و زمان ماند حوض هوادهی معمولاً ٤ تا ۸ ساعت می باشد. در این روش از هوادهی با افشانک (Diffused Aeration) و یا هواده های سطحی مکانیکی استفاده می گردد.

2-2- روش هوادهی تدریجی (Tapered Aeration) که جریان در آن از نوع پیستونی بوده و زمان ماند حوض مانند روش معمولی می باشد. در این روش هوادهی با استفاده از افشانک  صورت می گیرد. افشانکها طوری تنظیم می گردند که مقدار هوادهی در ابتدای حوض هوادهی متناسب با بار آلودگی ورودی، حداکثر بوده و در طول حوض با کاهش بار آلودگی کاهش یافته و در انتهای حوض به حداقل مقدار خود خواهد رسید.

3-2- هوادهی اختلاط کامل که در این روش جریان هوا به سرعت با فاضلاب مخلوط می گردد و این عمل  با جریان مداوم توام با به هم زدن، حاصل میشود. زمان ماند حوض هوادهی ۳ تا ۵ ساعت بوده و هوادهی با استفاده از افشانک و یا هوادهی سطحی انجام می پذیرد.

2-4- هوادهی پله ای: جریان در این نوع هوادهی بصورت پیستونی بوده و زمان ماند در حدود ۵ – ۳ ساعت میباشد و هوادهی با استفاده از افشانک انجام می شود. در این روش مقدار هوادهی در حوض ثابت است ولی فاضلاب ورودی از چند نقطه در طول حوض توزیع می گردد.

5-2-  تثبیت تماسی (Cantad Stabligation) که در آن لجن برگشتی از حوض های ته نشینی نهایی، ابتدا در یک حوض هوادهی، در حدود ٣ تا ٦ ساعت هوادهی می شوند و سپس به حوض هوادهی اصلی که فاضلاب در آن قرار دارد منتقل می گردد. در این روش از خاصیت جذب لجن هوادهی شده برای جداسازی آلودگیهای فاضلاب استفاده می گردد. جریان در این سیستم از نوع پیستونی بوده و هوادهی با استفاده از افشانک و یا هوادهی سطحی انجام می پذیرد.

2-6- هوادهی ممتد (Extended Aeration): که جریان در این سیستم از نوع اختلاط کامل بوده و زمان ماند حوض هوادهي بين 18 تا ٣٦ ساعت می باشد. در این روش می توان از افشانک و هوادههای سطحی استفاده نمود.

-7-2 فرآیند کراس: در این روش جریان بصورت پیستونی بوده و زمان ماند حوض، در حدود ۴ تا ۸ ساعت می باشد و از افشانک ها جهت هوادهی استفاده می گردد. در این روش مقداری از لجن برگشتی قبل از ورود به حوض های هوادهی مورد هوادهی قرار می گیرند.

-8-2 اکسیژن خالص: در این روش بجای هوا از اکسیژن خالص استفاده می گردد. جریان از نوع اختلاط کامل بوده و از تجهیزات اکسیژن دهی که بطور سری نسبت به هم قرار گرفته اند، استفاده می شود.

انتخاب هر یک از روشهای فوق بستگی به شرایط آب و هوای منطقه، مسئله اقتصادی (یعنی هزینه احداث اولیه و نیز هزینه های بهره برداری)، سهولت عملکرد، بازدهی انتقال اکسیژن در فاضلاب و … خواهد داشت.

3- گندردایی

فاضلاب عموما دارای انواع میکروارگانیزم هاست که برخی از آنها می توانند باعث ایجاد بیماری ها در انسان گردند و از جمله این بیماری ها می توان به هپاتیت اشاره نمود. اصولا گندزدایی به فرآیندی اطلاق می گردد که در آن با استفاده از یکسری فرآیندها، میکروارگانیزم های بیماریزا از بین برده شوند. یکی از مهمترین روشهایی که از سال ۱۸۵۰ برای ضدعفونی آب و فاضلاب بکار برده می شود روش کلرزنی می باشد.

در هر حال استفاده از این روش ممکن است باعث ايجاد يكسری هیدروکربنهای کلرینه گردد که سرطانزا می باشند. در این قسمت روشهای مختلف ضد عفونی کردن ارائه می گردد. قبل از ارائه توضیحات بیشتر طبقه بندی روشهای ضد عفونی بصورت شماتیک در زیر ارائه می گردد:

 • روشهای فیزیکی
 • روشهای استفاده از تشعشع
 • روشهای شیمیائی

3-1- روشهای فیزیکی

مهمترین روشهای فيزيكي استفاده از حرارت و اشعه ماوراء بنفش می باشد. استفاده از روشهای حرارتی با توجه به بالا بودن حجم آب و فاضلاب به هیچ  وجه مقرون به صرفه نخواهد بود . استفاده از اشعه ماوراء بنفش نيز كاربرد چندانی در تصفیه فاضلاب ندارد چرا که بازدهی آن به عواملی چون عمق نفوذ اشعه، زمان تماس و كدورت فاضلاب دارد و از طرفی ایجاد موقعیت مناسب در تصفیه فاضلاب برای بالا بردن راندمان وجود ندارد. اصولا استفاده از نور خورشیدی در این مورد از اهمیت زیادی برخوردار است.

3-2- استفاده از تششع

مهمترین اشعه استفاده شده در این خصوص اشعه بتا می باشد که دارای منبع راديواكتيو می باشد و اصولا روش مناسبی برای ضد عفونی آب، فاضلاب و لجن محسوب می گردد. این اشعه ها دارای قدرت نفوذ بالایی هستند ولی مهمترین مشکل استفاده از این روش خطرناک بودن این اشعه برای انسان و موجودات زنده می باشد.

3-3- استفاده از عوامل شیمیایی

انواع مواد شیمیایی که می توانند جهت ضدعفونی کردن آب و فاضلاب بکار برده شوند عبارتند از:

 • کلر
 • برم
 • ید
 • ازن
 • پراکسید هیدروژن
 • پرمنگنات پتاسیم
 • فنل و ترکیبات آن
 • الكل ها
 • فلزات سنگین
 • ترکیبات آمونیاک
 • صابونها و دترجنت ها
 • اسیدها و بازها

از بین مواد فوق عوامل اکسید کننده دارای بیشترین کاربرد در تصفیه آب و فاضلاب می باشند. در میان این عوامل کلر و یا ترکیبات آن عموما در این مورد بکار می روند. از ترکیبات برم و ید بیشتر در جهت ضدعفونی کردن آبهای استخر استفاده می شود و کمتر در تصفیه خانه ها مورد استفاده قرار می گیرند.

ازن نیز از جمله مواد موثر جهت ضد عفونی کردن می باشد ولی مشکل آن این است که باید در محل تصفیه خانه تولید گردد که این امر طبعاً هزينه بالایی در برخواهد داشت. بدلیل اهمیت کلر در امر ضدعفونی کردن فاضلاب به تشریح بیشتر آن می پردازیم. عموماً تركيبات كلر علاوه بر ضدعفونی کردن فاضلاب باعث کنترل بو، مزه و بازیابی رنگ فاضلاب نیز می گردد.

همچنین کلر میتواند آمونیاک، آهن، منگنز و سولفید ها را اکسید نماید و ارزان، فعال و نیز قابل دسترسی است. همچنین در غلظت های پایین  غیر سمی است. تنها مشکل استفاده از کلر، واکنش با هیدروکربنهای سبک و تشکیل هیدروکربنهای هالوژنه است که برخی از آنها سرطانزا می باشند. عموما در تصفیه آب و فاضلاب از چهار ماده گاز کلر، هیپوکلریت کلسیم، هیپوکلریت سدیم  و دی اکسید کلر استفاده می شود.

بازدهی عملیات ضد عفونی با استفاده از کلر بستگی به موارد زیر دارد:

 • زمان تماس
 • مقدار مصرف کلر

تصفیه فاضلاب بهداشتی: سخن آخر

شرکت نهراب زیست با دارا بودن سالها تجربه در طراحی و ساخت تصفیه خانه های فاضلاب بهداشتی و صنعت و انواع پکیج تصفیه فاضلاب آماده خدمت رسانی به صنایع و کارخانه های کشور می باشد. تصفیه خانه های فاضلاب شرکت نهراب زیست تماما توسط کادر رسمی  شرکت نهراب زیست طراحی و ساخته می شوند و پس از تست و اطمینان از عملکرد مناسب،  راه اندازی می گردند.

تمام مراحل طراحی، ساخت و نصب و راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی و صنعتی توسط پرسنل شرکت نهراب زیست صورت می گیرد. خواهشمند است جهت دریافت مشاوره بیشتر با کارشناسان شرکت نهراب زیست تماس بگیرید.

error: Content is protected !!