تصفیه فاضلاب صنایع شوینده

تصفیه فاضلاب صنایع شوینده

تصفیه فاضلاب صنایع شوینده از زیرساخت های اصلی صنایع تولید مواد شوینده می باشد. ورود فاضلاب های حاوی مواد شوینده به منابع آبهای طبیعی باعث آلودگی آنها شده و این منابع را غیر قابل استفاده می سازد. همچنین ورود این فاضلاب ها به تصفیه خانه های فاضلاب و پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی باعث بروز اختلال شدیدی در فرایند های تصفیه، به ویژه در فرایندهای بیولوژیکی تصفیه می شود.

ورود فاضلاب های حاوی مواد شوینده به آبهای سطحی، به دلیل دارا بودن فسفر زیاد، باعث کاهش اکسیژن محلول و رشد بی رویه جلبک ها می شود. کارخانجات تولید کننده مواد شوینده یکی از منابع عمده و متمرکز ورود اینگونه فاضلاب ها به محیط به شمار می روند.

در کشور ما کارخانجات گوناگونی وجود دارند که انواع مختلف مواد شوینده و تمیز کننده را تولید می کنند و متاسفانه فاضلاب این کارخانجات بدون انجام هیچگونه تصفیه مناسبی وارد محیط می شود و نیاز به تصفیه فاضلاب صنایع شوینده دارند و در نهایت خسارت زیادی را به اکوسیستم طبیعی محیط وارد میکند. بنابراین، ارائه راهکارهای مناسب کاهش آلاینده در تولید مواد شوینده ضروری است.

تصفیه فاضلاب صنایع شوینده: منشاء آلودگیها

تصفیه فاضلاب صنایع شوینده: منشاء آلودگیها

تصفیه فاضلاب صنایع شوینده جزئی از تصفیه فاضلاب صنعتی می باشد. بطور کلی آب آلوده یا پساب به آبی گفته می شود که در اثر مصارف گوناگون و ورود مواد خارجی کیفیت آن تغییر یافته و برای مصرف قبلی غیر قابل استفاده شده است. پساب های صنعتی در اثر مصرف آب در فعالیتهای صنعتی و یا از منابع صنعتی و در طول مراحل مختلف تولید بوجود می آیند و بعضاً خطرناک ترین نوع پساب ها را تشکیل میدهند.

تقریباً هیچ صنعتی بدون استفاده از آب نمیتواند ادامه حیات بدهد و آب مصرف شده به همراه مواد زائد سربار تولید، تشکیل پساب را داده و باید به نحو مناسب تصفیه و سپس دفع گردد. با توجه به تنوع بسیار زیاد مواد شیمیائی مصرفی در صنعت و کاربرد روشهای گوناگون در تولید، کیفیت آلودگی پسابهای صنعتی بسیار متنوع بوده و بستگی زیادی به صنعت مربوطه دارد.

مثلاً در صنایع فلزی، فرایند تولید یا پوشش قطعات فلزی، مقدار زیادی پسابهای آلوده به فلزات سنگین از قبیل مس، کادمیوم، نقره، جیوه، کرم و یا نیکل ایجاد می کند که این عناصر از خطرناک ترین عوامل آلاینده محسوب شده و اثرات ژنتیکی و یا سرطانزائی آنها به اثبات رسیده است. یا در صنایع لبنیات مقدار زیادی چربی های محلول از بخش های مختلف واحد تولید وارد پساب شده و لزوما بایستی با روش های مخصوص جداسازی و حذف گردد.

انوع پساب های صنعتی

انواع پساب های صنعتی

معمولاً پساب های صنعتی به گروه های زیر تقسیم میگردند:

  • پساب مربوط به خط تولید و یا فرایند صنعتی
  • پساب بخش تاسیسات، مربوط به فرایند تصفیه آب، زیر آب بویلر و برج خنک کن و تاسیسات عمومی
  • پساب مربوط به شستشوی مخازن، محوطه، تخلیه ناگهانی و … که مشابه پساب خط تولید محسوب میگردد.

با توجه به اینکه ماهیت آلودگیهای فوق بعضاً متفاوت است بنابراین روشهای تصفیه پساب صنعتی و نوع پکیج تصفیه فاضلاب مورد استفاده نیز متفاوت می باشد. در مورد پساب های صنعتی، معمولاً غلظت پساب را بوسیله ماده آلوده کننده می سنجند مثلاً در مورد پساب آبکاری میزان غلظت فلزات سنگین (مس ، کادمیوم ، کرم ، نیکل و …) و یا املاح دیگری مثل سیانورها و … اندازه گیری می نمایند.

لذا در آنالیز کیفی پسابهای صنعتی عوامل مربوطه باید اندازه گیری و تعیین گردند. با این وجود بخش عمده پسابهای صنعتی نیز دارای آلودگیهائی هستند که توسط مواد آلی ایجاد شده (محلول یا نا محلول)  که مهمترین شاخص آلودگی میباشند مشخص میشوند. برحسب BOD5 و COD از روی مقادیر پارامترهای فوق می توان درجه و شدت آلودگی پساب صنعتی را به طور تقریبی تعیین نمود که در جدول زیر یک دسته بندی کلی جهت انواع پساب های صنعتی ارائه گردیده است.

غلظت پسابBOD5 (mg/L)COD (mg/L)
رقیق200 یا کمتر400 یا کمتر
متوسط300600
غلیظ5001000
خیلی غلیظ750 یا بیشتر1500 یا بیشتر

علاوه بر آلودگیهای متداول که مورد اشاره واقع شدند بسیاری از ترکیبات دیگر در پسابهای صنعتی یافت میشوند که بعضاً بسیار خطرناک بوده و یا از برخی جهات مورد توجه قرار میگیرند. بنابراین اولین گام در تصفیه پساب صنعتی انجام آنالیز کیفی و تشخیص نوع آلودگی پساب می باشد. در مرحله بعد سیستم تصفیه پساب متناسب نوع آلودگی موجود در پساب بر مبنای سه روش کلی تصفیه فیزیکی، تصفیه شیمیایی و تصفیه بیولوژیکی  طراحی و اجرا می گردد.

در حالت کلی، در کارخانجات تولید کننده مواد شوینده می توان از واحدهای پخت صابون، قالب گیری و بسته بندی صابون، سولفوناسیون، تولید پودر، مایعات ظرفشویی و دستشویی ، شامپو و خمیر دندان نام برد. دو واحد سولفوناسیون و تولید پودر “معمولا در کارخانجات بسیار بزرگ وجود دارند در اینجا پس از شناخت انواع شوینده ها و اثرات زیست محیطی آنها به کیفیت برخی از این فاضلابها اشاره میشود:

صابونها

یکی از مواردی که نیاز به تصفیه فاضلاب صنایع شوینده پیدا میکند پساب هایی با وجود مواد صابونی می باشد . صابون ها به طور معمول از عمل صابونی شدن چربی ها و وغن ها با هیدروکسید سدیم حاصل می شوند. این عمل در اصل یک فرایند هیدرولیز است که با حضور یک عامل قلیایی برای خنثی کردن اسید چرب حاصل، انجام می شود و به این ترتیب انجام واکنش  کامل می شود.

دو ماده دیگر که صابون معمولی را تشکیل می دهند، پالمیتات سدیم  و اولئات سدیم هستند. عمل پاک کنندگی صابون ها اساسا به دلیل قدرت امولسیون سازی آنهاست. این مفهوم را می توان با توجه به ماهیت دوگانه آنیون صابون دریافت. بررسی ساختمان یون استئارات نشان می دهد که این یون از یک سریونی از جنس کربوکسیل و یک دم از جنس هیدروکربن تشکیل شده است.

در مجاورت روغن ها ، چربی ها و سایر مود آلی غیر محلول در آب، دم آنیونی به انحلال در ماده آلی تمایل دارد، در حالیکه سرآن همچنان به صورت محلول در آب باقی می ماند. در نتیجه صابون ماده آلی را به صورت امولسیون در آب معلق می کند که این امر منجر به تشکیل میسل های کلوئیدی صابون می شود. تمام صابون های سدیم و پتاسیم در آب محلول هستند. اگر آب سخت باشد کلسیم، منیزیم و یون های دیگری که عامل ایجاد سختی هستند، صابون را به صورت صابون های فلزی رسوب خواهند داد.

این نمک های نامحلول که معمولا نمکهای کلسیم و منیزیم هستند، هیچگونه خاصیت پاک کنندگی ندارند. همچنین لخته های این مواد نامحلول سبب تشکیل رسوبات نامطلوبی بر روی لباسهای شسته شده می گردد. اگر صابون کافی مصرف شد، کلیه کاتیون های دو ظرفیتی را می توان از طریق واکنش آنها با صابون از صحنه خارج کرد که در این حال، آب دارای صابون اضافی، کیفیت پاک کنندگی مناسبی خواهد داشت.

ماده شوینده مصنوعی – دترجنت ها

اصطلاح دترجنت ها به انواع زیادی از مواد تمیز کننده اطلاق می گردد که برای زدودن چرک از روی پارچه، ظروف و سایر اشیاء بکار می روند. اجزاء اصلی تشکیل دهنده دترجنت ها مواد آلی هستند که خاصیت فعال سطحی در محلولهای آبکی دارند و به نام عوامل جذب سطحی یا سورفاکتانت ها نامیده می شوند.

همه سورفاکتانت ها مولکول های قطبی هستند که یک انتهای مولکول محلول در آب است و انتهای دیگر به سادگی در چربی ها حل می شود. حلالیت در آب به خاطر وجود گروه های کربوکسیل، سولفات و هیدروکسیل است. سورفاکتانت هایی که دارای کربوکسیل، سولفات و سولفونات هستند، همگی به صورت نمک سدیم یا پتاسیم مورد استفاده قرار می گیرند.

از سال 1945 میلادی انواع گوناگونی از دترجنت های سنتزی که معمولا سیندات ها نامیده می شوند، به جای صابون مصرف زیادی پیدا کرده اند و مهمترین وجه تمایزشان در عدم ایجاد ترکیبات نامحلول با یون هایی است که عامل ایجاد سختی هستند. اینگونه پاک کننده ها همچنین این مزیت را دارند که نمک اسیدهای به نسبت قوی هستند و به همین دلیل در آب های اسیدی به صورت اسیدهای نامحلول ته نشین نمی شوند (این یک خاصیت نامطلوب برای صابون است).

نوع تجارتی این مواد، غالبا شامل 30 تا 10 درصد از سورفاکتانت ها و 7 درصد مواد سازنده می باشد . سورفاکتانت های سنتزی شامل سه نوع اصلی هستند که عبارتند از: سیندات های آنیونی، غیریونی و کاتیونی. سورفکتانت های آنیونی، همگی نمک های سدیم بوده و در اثر یونیزه شدن، یون سدیم به اضافه یک قسمت یونی منفی که همان یون فعال سطحی است، تولید می کنند.

انواع معمول آنها سولفات ها و سولفونات ها می باشند. سیندات های غیریونی، یونیزه نمی شوند ولی به خاطر گروه های موجود در مولکول شان، تمایل به انحلال در آب دارند. این ویژگی به خاطر وجود پلیمرهای اکسید اتیلن است. تهیه سیندات های غیریونی خیلی گرانتر از انواع یونی است ولی مردم بیشتر طالب آنها هستند. سیندات های کاتیونی، نمک های هیدروکسید آمونیوم چهار استخلافی هستند.

در هیدروکسید آمونیوم چهار استخلافی، هیدروژنهای یون آمنیوم با چهار گروه آلکیل استخلاف شده اند. خاصیت جذب سطحی مربوطه به کاتیون این مولکل است. سیندات های کاتیونی بدلیل خاصیت ضد عفونی کنندگی مورد نظر می باشند و به عنوان عامل بهسازی برای مکان ها یا اشیایی بکار می روند که برای شستشوی آنها نمی توان از آب گرم استفاده کرد.

مواد سازنده دترجنتها با موادی که باعث سختی آب می شوند پیوند یافته و به محلول پاک کننده، خاصیت قلیایی می بخشند و عملکرد سورفاکتانت موجود در ماد پاک کننده را به نحو چشمگیری اصلاح می کنند. اغلب پاک کننده ها حاوی پلی فسفات هستند که برای کمپلس کردن کلسیم افزوده شده و به عنوان سازنده عمل می کند.

فسفات ها باعث تجمع کلسیم و ترکیبات سختی شده و اجازه نمی دهند این ترکیبات روی سطوح رسوب نمایند. به عبارتی چرک روی لباس نمی چسبد. پاک کننده های فسفات به عنوان یک منبع عمده ورود فسفر به آب شناخته شده و آلوده کننده محیط زیست می باشند. ترکیبات رسوب دهنده مانند کربنات سدیم یا سیلیکات سدیم، کلسیم را به صورت کربنات و سیلیکات ته نشین می کند.

این مواد نامحلول ممکن است بر روی لباس رسوب کرده و پارچه را سفت کند. برخی فرمولاسیون های پاک کننده که در آنها ترکیبات راسب بکار رفته است به حدی قلیایی هستند که گاه ایجاد سمیت می کنند. سایر ترکیباتی که عوامل کمپلکس کننده قوی هستند، مسائل حل نشده ای در زمینه انتقال احتمالی فلزات سنگین را در بر دارند.

یافتن جایگزین برای ترکیباتی که دارای خواص و کارآیی معادل فسفات ها باشند و در نتیجه از آلوده کردن محیط زیست جلوگیری کنند بسیار دشوار بوده است. بطوریکه در یک مقطع از زئولیت های طبیعی برای این امر استفاده شد که با موفقیت زیادی همراه نبود و بتدریج از رونق افتاد.

تصفیه فاضلاب صنایع شوینده: کیفیت فاضلاب

کیفیت برخی از فاضلابهای صنایع صابون و شوینده در جدول زیر نشان داده شده است.

شرح پارامترصابون سازیشوینده و شامپو
pH9 – 118.5 – 6.5
باقیمانده تبخیر (mg/l)10.000 – 3.00020.000 – 3.000
مواد معلق و شناور400-100450 – 250
COD6.000 – 3.00060.000 – 3.000
BOD54.000 – 5002.500 – 1.000

تصفیه فاضلاب صنایع شوینده: روش تصفیه

اصول بکار رفته در تصفیه فاضلابها و تصفیه آب های آلوده و خصوصا تصفیه فاضلاب صنایع شوینده بر مبنای جداسازی مواد آلوده کننده معلق و محلول از آب می باشد. در بسیاری از موارد که این مواد بصورت نا محلول و شناور هستند با روشهای فیزیکی و یا ترکیبی از روشهای فیزیکی – شیمیایی عمل جداسازی و یا حذف توسط پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی انجام می گیرد ولی در صورتیکه مواد آلوده کننده بصورت محلول باشند، ابتدا با اعمال روشهای شیمیائی و بیولوژیکی این مواد تجزیه و یا به صورت جامد و شناور در آمده و سپس از آب جدا می گردند.

بنابراین اصول تصفیه فاضلابهای شهری و یا صنعتی تلفیقی از روشهای تجزیه شیمیائی، جداسازی فیزیکی و فیزیکی شیمیائی و یا فرایندهای بیولوژیکی است که بنابر نوع و کیفیت و کمیت آلودگی بکار گرفته می شود. در سالهای اخیر اهمیت بیشتری به روشهای بیولوژیکی داده شده است زیرا این روشها که از موجودات زنده ذره بینی برای تجزیه و یا جذب مواد شیمیائی استفاده می کنند اثرات جانبی کمتری داشته و معمولا ضایعات کم خطرتر و بی اثرتری از خود بجا می گذارند.

انتخاب فرایند و روش تصفیه فاضلاب های صنعتی و نوع پکیج تصفیه فاضلاب تابعی از نوع آلودگی می باشد. بنابراین با شناخت کیفی و کمی فاضلاب و انجام آزمایشات اولیه روش تصفیه انتخاب می گردد. برخی مواقع آزمایشات تصفیه پذیری برای انتخاب روش تصفیه نیز انجام می گیرد تا مشخص گردد که چه فرایندی برای تصفیه از کارآیی بیشتر و بهتری برخوردار است.

بطور کلی از فرایندهای زیر برای حذف مواد آلاینده در فاضلابهای صنعتی نظیر تصفیه فاضلاب صنایع شوینده و پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی آن استفاده میگردد:

روشهای تصفیه فیزیکی

در تصفیه فاضلاب صنایع شوینده از روشهای تصفیه فیزیکی برای حذف مواد معلق و شناور، کدورت، رنگ و … در پکیج تصفیه فاضلاب بکار برده می شود. این روشها شامل: آشغالگیری، ته نشینی با و یا بدون کمک مواد شیمیایی، شناور سازی، فیلتراسیون شامل: فیلتر شنی، پارچه ای و غشائی از جمله UF, MF است .اصول کلی روشهای تصفیه فیزیکی بر مبنای قطر ذرات (جداسازی ذرات با توجه به قطر آنها مثل روش فیلتراسیون) و یا وزن مخصوص آنها صورت می گیرد ( مثل روشهای شناورسازی و یا ته نشین سازی). لازم به توضیح است که در بسیاری مواقع همراه با تصفیه فیزیکی، مراحل پیش تصفیه شامل متعادل سازی، تنظیم pH و خنثی سازی هم انجام می گیرد.

فرایندهای تصفیه بیولوژیکی

جهت تصفیه فاضلاب صنایع شوینده فرایندهای بیولوژیکی هم در پکیج تصفیه فاضلاب استفاده می شود که به فرایندهایی گفته می شود که جهت تصفیه فاضلاب از میکروارگانیزم ها و یا آنزیم ها استفاده می گردد. اگرچه تکنولوژی کاربرد آنزیمها هنوز بطور صنعتی در کنترل و تصفیه فاضلاب ها و آبهای آلوده رواج نیافته است ولی پیش بینی می شود کاربرد این مواد در حد تجارتی و صنعتی در آینده بسیار توسعه یابد.

این روش برای حذف مواد آلی محلول بکار برده میشود. استفاده از میکروارگانیزمها برای جداسازی مواد آلی محلول یکی از اصول شناخته شده و بسیار متداول در تصفیه فاضلاب ها می باشد. با تصفیه بیولوژیکی براحتی میتوان مواد آلی مثل کربوهیدراتها، پروتئینها، چربیها و بسیاری از سایر مواد آلی محلول را تجزیه و از آب حذف نمود (مشروط بر آنکه از قابلیت تجزیه بیولوژیکی برخوردار باشند).

روش تصفیه بیولوژیک برمبنای استفاده از رشد دادن میکروارگانیزمها (باکتریها) در محیط فاضلاب قرار دارد. میکروارگانیزم ها برای تغذیه و تکثیر شدن نیاز به مواد غذایی دارند که از طریق مواد آلی محلول در آب تامین می شود. این امر باعث مصرف و یا تجزیه مواد آلی (ارگانیک) در فاضلاب می گردد که در عمل باعث تصفیه فاضلاب میشود.

در برخی از مواقع با پرورش باکتریهای خاصی برای تصفیه و تجزیه مواد آلی محلول عملیات تصفیه بیولوژیکی انجام می گیرد. ولی در غالب موارد باکتریهای موجود در فاضلاب بتدریج با محیط خو گرفته و با تامین مواد غذائی خود از مواد آلی محلول در فاضلاب شرایط لازم برای رشد و تکثیر را ایجاد نموده و در ضمن باعث حذف آلاینده ها میشوند.

البته نباید فراموش شود که برخی از مواد  مانند فلزات و یا مواد آلی خاص قابلیت تجزیه بیولوژیکی را ندارند  و اینگونه ترکیبات را نمیتوان با روش بیولوژیکی حذف نمود. لذا روشهای بیولوژیکی برای تصفیه پسابهایی مثل پساب کارخانجات صنایع غذایی، لبنیات، نوشابه سازی، کشتارگاه دام و طیور و … ایده آل و بسیار مناسب میباشند ولی در مواردی که مواد آلاینده از قابلیت تجزیه بیولوژیک برخوردار نباشند از فرایندهای شیمیایی و غیره باید استفاده شود.

بطور کلی تصفیه بیولوژیکی برای کاهش غلظت BOD5 و اکسیداسیون ترکیبات ازته و یا تجزیه مواد آلی در جامدات باقیمانده (لجن) بکار برده می شود. سیستم های تصفیه بیولوژیکی ممکن است به دو صورت هوازی با استفاده از اکسیژن محلول و یا بی هوازی با استفاده از اکسیژن ترکیبات شیمیایی صورت بگیرد.

فرایندهای تصفیه شیمیایی

در برخی از مواقع برای حذف مواد آلاینده و در تصفیه فاضلاب صنایع شوینده استفاده از روشهای شیمیایی ضرورت پیدا میکند. این روشها بر مبنای اضافه کردن یک ماده شیمیایی به آب و انجام واکنش شیمیایی می باشد. بعنوان مثال ترکیبات سیانور را بوسیله اکسیداسیون با کلر میتوان خنثی و تجزیه نمود و یا فرمالین را به کمک آهک میتوان تبدیل به نوعی قند (پنتوز) کرد تا قابل تجزیه گردد. روشهای تصفیه شیمیایی در کنترل آلودگیهای مربوط به فاضلابهای شیمیایی نقش مهمی دارند.

روشهای شیمیایی

اصولا روشهای شیمیایی ممکن است بر مبنای فرایند خاصی بکار گرفته شوند. برای مثال می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • فرایند رسوب سازی ماده آلاینده – مثل حذف فلزات سنگین
  • فرایند تجزیه ماده آلاینده مثل اکسیداسیون و تجزیه سیانور
  • تغییر ماده آلاینده به فرم قابل تجزیه مثل تبدیل فرمالین به پنتوز
  • جداسازی ماده آلاینده مثل دوفازی کردن پساب و جداسازی فاز شناور (جداسازی لاتکس و…)

روشهای تصفیه فیزیکی شیمیایی

برخی از روشهایی که در تصفیه فاضلاب صنایع شوینده در پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی بکار برده می شوند ترکیبی از عملیات فیزیکی و شیمیایی است. این فرایندها در مواقع خاصی بکار برده میشوند از جمله :جداسازی گازها از فاضلاب (مثل جداسازی آمونیاک و یا مواد آلی فرار- VOC – بوسیله فرایند دفع گاز (عریان سازی)، عملیات تبادل یونی برای تبادل یون فلزات مختلف مثل کرم یا جیوه و …

با یون های کم خطرتر . فرایند تبادل یونی در صنعت آب استفاده وسیعی دارد و در تصفیه پساب های آبکاری نیز زیاد استفاده می شود. فرایند جذب سطحی : مثل عبور آب آلوده از روی ستونهای فیلتر کربن اکتیو که باعث رنگبری فاضلاب و یا جذب مواد آلاینده محلول می گردد.

سایر روشهای دفع و حذف آلاینده ها

در برخی مواقع در تصفیه فاضلاب صنایع شوینده بدلیل ماهیت خاص پساب امکان استفاده از روشهای متداول در پکیج تصفیه فاضلاب وجود ندارد و یا دارای توجیه اقتصادی نمی باشد.

لذا برخی از روشهای دفع مواد آلاینده مطرح می گردند مثل: فرایند تبخیر Evaporation (مثل تبخیر آبهای شور)، خشک کردن و سوزاندن  Incineration (مثل سوزاندن روغنهای ضایعاتی و هیدروکربورهای سنگین) و یا حتی روش دفن بهداشتی ضایعات ممکن است موثرترین روش باشد (مثل دفن بهداشتی روغنهای مخصوص از قبیل پلی کلر بای فنیلها- PCB – و یا دی اکسین ها).

این روش ها فقط در مواقعی بکار برده می شود که هیچ راه حل روشن و از نظر اقتصادی با صرفه ای برای دفع آلودگیها وجود نداشته باشد. همچنین روشهای در حال توسعه که فقط در شرایط خاصی بکار برده میشوند مانند: اکسایش پیشرفته یا فرایند فنتون پیشرفته که از ازن ، اشعه UV و کاتالیست اکسید تیتانیوم استفاده میگردد. غشاء ها یا ممبرانهای صنعتی از نوع UF (اولترا فیلتر) برای جداسازی مولکولهای بزرگ و یا MF (مایکرو فیلتر ) برای جداسازی ذرات معلق کلوئیدی. روشهای الکترو مغناطیسی برای جداسازی آنیون ها و کاتیون ها.

همانگونه که ملاحظه می گردد پساب مربوطه جهت تصفیه فاضلاب صنایع شوینده بسادگی قابل تصفیه نمی باشد. پساب صابون سازی تاحدودی قابلیت تصفیه بیولوژیکی را داراست ولی بدلیل وجود نمک زیاد درصد کارآیی و موفقیت سیستم های بیولوژیکی چندان زیاد نیست. این مورد برای پساب های صنعت شامپو و شوینده های خانگی نیز به نحو دیگری صادق است.

فاضلاب صنایع شوینده بسادگی تجزیه بیولوژیکی نمی شوند. لذا برای تصفیه اینگونه فاضلاب ها ترکیبی از روشهای تصفیه شیمیائی (انعقاد و لخته سازی ، جذب سطحی) همراه با روش های تصفیه بیولوژیکی بطور نسبی موفق است. برخی از شوینده ها بطور کلی از مواد غیر قابل تجزیه تشکیل شده اند و لذا پساب این نوع محصولات بسیار مشکل آفرین است.

تصفیه فاضلاب صنایع شوینده: سخن آخر

شرکت نهراب زیست با دارا بودن سالها تجربه در طراحی و ساخت تصفیه خانه های فاضلاب صنعتی نظیر تصفیه فاضلاب صنایع شوینده آماده خدمت رسانی به صنایع و کارخانه های کشور می باشد. تصفیه خانه های فاضلاب و انواع پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی و شهری شرکت نهراب زیست تماما توسط کادر رسمی  شرکت نهراب زیست طراحی و ساخته می شوند و پس از تست و اطمینان از عملکرد مناسب، راه اندازی می گردند.

تمام مراحل طراحی، ساخت و نصب و راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب نساجی توسط پرسنل شرکت نهراب زیست صورت می گیرد. خواهشمند است جهت دریافت مشاوره بیشتر با کارشناسان شرکت نهراب زیست تماس بگیرید.

error: Content is protected !!